Afbeelding

Begroting Stichtse Vecht 2024 vol met financiële onzekerheden, ook flinke verhogingen OZB en Afvalstoffenheffing

Nieuws

STICHTSE VECHT > De gemeente Stichtse Vecht presenteert haar huishoudboekje voor het komende jaar met daarin alle inkomsten en uitgaven. Ook de gemeente heeft te maken met hogere kosten door inflatie en stijgende rente. Voor de jaren 2024 en 2025 is het gelukt om een begroting te presenteren waarbij de inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. Hiervoor is helaas wel een verhoging van de onroerende zaakbelasting en afvalstoffenheffing nodig. In de Voorjaarsnota eerder dit jaar was dat al afgesproken.

Het college van burgemeester en wethouders wil verder bouwen aan een stevige basis en kiest voor realistische doelen bij de grootste uitdagingen van de gemeente. Het college richt zich vooral op het versnellen van de woningbouw, duurzaamheid, passende hulp en ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben en het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Wonen en leefbaarheid
Voor het versnellen van de woningbouw wordt geld vrijgemaakt voor extra medewerkers. Daarnaast komt er een plan voor onderwijshuisvesting. Een ander belangrijk onderwerp is duurzaamheid, waarbij gewerkt wordt met een uitvoeringsprogramma. Verder kiest de gemeente voor een nadere uitwerking van de Omgevingsvisie Stichtse Vecht, door het opstellen van omgevingsprogramma’s of gebiedsvisies met aandacht voor wonen, bereikbaarheid, leefbaarheid en vitaliteit. En we werken aan het uitvoeringsprogramma vitaal platteland.

Ondersteuning
Passende hulp en ondersteuning blijft voor het college van groot belang. Dit doen we door meer in te zetten op preventie, vroegtijdige signalering en snelle zorg thuis. Deze werkwijze voorkomt langdurige zorg tegen hoge kosten. Om de jeugdhulp en de maatschappelijke ondersteuning meer passend te maken en te vernieuwen is extra geld gereserveerd.

Binnenkort buigt de politiek zich over de definitieve plannen voor 2024

Afbeelding
Volop genieten bij Maarssen On Ice na sfeervolle opening Nieuws
Afbeelding
Veel belangstelling bij opening tentoonstelling 'De stem van het volk' bij Regionaal Archief RHCVV in Breukelen Nieuws
Afbeelding
Volkskerstzangdienst in de Ark Vrije tijd
Afbeelding
Stichtse Vecht ook aan tafel bij fusiegesprekken van Wijdemeren Nieuws
Afbeelding
St. Antonius Ziekenhuis gaat twee bloedafname-robots van Vitestro inzetten Ondernemend
Afbeelding
Spaanse kerstmuziek door het Apollo Ensemble in Breukelen Vrije tijd
Afbeelding
Volop genieten bij Eetcafé Rabelais Ondernemend
Afbeelding
Goud Inkoop Bus komt extra langs in de regio Ondernemend
Afbeelding
Klassieke Muziek Nu, is een prachtige voorstelling met klassieke muziek in een modern jasje in Theater Piet Mondriaan Vrije tijd
Afbeelding
Mike Lodder en bestuur OSM'75 Atletiek en Recreatiesport winnen Vrijwilligersprijs 2023 Nieuws
Afbeelding
Tijdelijke maatregelen ten behoeve van verkeersveiligheid Ruimteweg Nieuws
Afbeelding
Gemeente De Ronde Venen bevordert eerlijk afvalbeleid Alleen gechipte afvalcontainers worden nog geleegd in het nieuwe jaar Nieuws
Afbeelding
Schaatsen uit het vet voor Maarssen On Ice Vol plezier en vermaak op het ijs Nieuws
Afbeelding
Winterwandeling rond de Vinkeveense Plassen Vrije tijd