Afbeelding

Begroting Stichtse Vecht 2024 vol met financiële onzekerheden, ook flinke verhogingen OZB en Afvalstoffenheffing

Nieuws

STICHTSE VECHT > De gemeente Stichtse Vecht presenteert haar huishoudboekje voor het komende jaar met daarin alle inkomsten en uitgaven. Ook de gemeente heeft te maken met hogere kosten door inflatie en stijgende rente. Voor de jaren 2024 en 2025 is het gelukt om een begroting te presenteren waarbij de inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. Hiervoor is helaas wel een verhoging van de onroerende zaakbelasting en afvalstoffenheffing nodig. In de Voorjaarsnota eerder dit jaar was dat al afgesproken.

Het college van burgemeester en wethouders wil verder bouwen aan een stevige basis en kiest voor realistische doelen bij de grootste uitdagingen van de gemeente. Het college richt zich vooral op het versnellen van de woningbouw, duurzaamheid, passende hulp en ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben en het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Wonen en leefbaarheid
Voor het versnellen van de woningbouw wordt geld vrijgemaakt voor extra medewerkers. Daarnaast komt er een plan voor onderwijshuisvesting. Een ander belangrijk onderwerp is duurzaamheid, waarbij gewerkt wordt met een uitvoeringsprogramma. Verder kiest de gemeente voor een nadere uitwerking van de Omgevingsvisie Stichtse Vecht, door het opstellen van omgevingsprogramma’s of gebiedsvisies met aandacht voor wonen, bereikbaarheid, leefbaarheid en vitaliteit. En we werken aan het uitvoeringsprogramma vitaal platteland.

Ondersteuning
Passende hulp en ondersteuning blijft voor het college van groot belang. Dit doen we door meer in te zetten op preventie, vroegtijdige signalering en snelle zorg thuis. Deze werkwijze voorkomt langdurige zorg tegen hoge kosten. Om de jeugdhulp en de maatschappelijke ondersteuning meer passend te maken en te vernieuwen is extra geld gereserveerd.

Binnenkort buigt de politiek zich over de definitieve plannen voor 2024

Aankondiging 19 maart 2024
Paasmuziek in de Pauluskerk Vrije tijd
Afbeelding
Uitslagen schietsport vereniging SV Loenen Sport
Sylvia Speel, projectleider Beheer & Onderhoud bij Beweging 3.0 en Nienke Bakker, programmamanager Duurzaam Ondernemen bij Beweging 3.0
Honderdste duurzaamheidscertificaat voor de Utrechtse zorg uitgereikt Ondernemend
Afbeelding
Video Nieuw themagebied: DierenPark Amersfoort opent Chimpanseevallei in 2024 Vrije tijd
Afbeelding
Utrechtse Energieboswachters in opmars: burgerexperts kunnen dit voorjaar versterking verwachten Nieuws
Het jongerenwerk, de politie en de gemeente bij de JOP in Wilnis.
Wilnis heeft nieuwe ontmoetingsplek voor de jeugd Nieuws
Afbeelding
Herstel toeslagenaffaire: hulp voor jongeren Stichtse Vecht met problematische schulden Gemeente
Afbeelding
Woning Valkenkamp blijft nog langer dicht op last burgemeester Nieuws
Afbeelding
Bomen langs Sweserengseweg niet veilig, gemeente gaat nu met spoed kappen Nieuws
Afbeelding
Geannuleerd: bewonersavond Scheendijk op 20 februari gaat niet door Gemeente
Afbeelding
Middag van het Fantastische Boek in Bieb Neude Bieb vol sciencefiction, fantasy en horror Vrije tijd
Afbeelding
Patrick uit Utrecht wint 25.000 euro bij de VriendenLoterij Ondernemend
Afbeelding
Parcoursrecord PK Sport Bosdijkloop verbroken Sport
Afbeelding
Provincie Utrecht verheugd met miljoenen vanuit het Rijk, geld voor landelijk gebied Nieuws