Afbeelding
HDSR

Nieuw peilbesluit polders en lintbebouwing Kockengen en Teckop, ook nieuwe stuw met vispassage

Nieuws

KOCKENGEN > Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een nieuw peilbesluit vastgesteld voor de polders en lintbebouwing van Kockengen en Teckop. Het peilbesluitgebied ligt in de gemeentes Woerden en Stichtse Vecht in de provincie Utrecht. De waterpeilen in het dorp Kockengen en de polders van maalgebied de Tol zijn geen onderdeel van dit peilbesluit. In een peilbesluit zijn de waterpeilen vastgelegd die het waterschap de komende jaren na wil streven in het gebied.
Vanwege maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het remmen van bodemdaling en CO2-uitstoot en klimaatverandering is er een nieuwe peilafweging gemaakt.
Een belangrijke aanpassing is een andere indeling van de peilgebieden Kockengen en Teckop. Ook verdwijnt het verschil tussen zomer- en winterpeil. De peilen in de gerealiseerde hoogwatervoorzieningen Teckop en Wagendijk veranderen niet. Volgens het beleid van het waterschap wordt bij de kleinere hoogwatervoorzieningen het dagelijks peil(beheer) en dagelijks onderhoud overgedragen aan de eigena(a)r(en). Het vervangingsonderhoud blijft de verantwoordelijkheid van het waterschap.


Op voorstel van een aantal eigenaren is gekeken naar een andere indeling van de peilgebieden. De nieuwe indeling sluit beter aan bij de verschillen in maaiveldhoogte tussen de deelgebieden: Teckop-Zuid en Kockengen-Zuid liggen hoger dan Kockengen-Noord. Met deze indeling kan het waterschap het peilbeheer beter afstemmen op het landgebruik, wat helpt om de bodemdaling te remmen.

Stuw met vispassage

Om de nieuwe indeling van peilgebieden te realiseren wordt de bestaande peilscheiding verschoven van de Hollandse Kade naar de weg Teckop ter hoogte van de Kockengense Molen. Hier wordt een stuw gebouwd langs de openbare weg naar Teckop in de Kockengense wetering. Naast de nieuwe stuw komt een vispassage, zodat vissen zich kunnen verplaatsen van de ene polder naar de andere.
Om een open verbinding te maken tussen Teckop-Zuid en Kockengen-Zuid komt er een brug in de huidige peilscheiding, de Hollandse Kade.

Afbeelding
Straatroof op fietspad langs Pauwenkamp Nieuws
Afbeelding
Volgende stap zonnevelden in Haarrijnseplas Nieuws
Jannie van Kooten, vrijwilligerscoördinator.
Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven. Waar zou ú het liefst sterven? Ondernemend
Afbeelding
Vlag Oekraïne wappert boven Goudestein Nieuws
Afbeelding
Explosie bij restaurant in Vleuten, wie weet meer? Nieuws
Afbeelding
Leeuwenhart Risicobeheer en Verzekeringen kent de klanten Persoonlijk contact hoogste prioriteit Ondernemend
Afbeelding
Plannen voor water in uw buurt? Vraag subsidie aan bij Hoogheemraadschap Gemeente
Een taxatie van gouden of zilveren sieraden kan u verrassen.
Goud Inkoop Bus komt weer langs in de regio Ondernemend
Afbeelding
Choral Evensong in de Pieterskerk Breukelen Vrije tijd
Afbeelding
Muzikale bootreis van Barok tot Broadway met Boddé en Zomer in Grote Kerk Loenen Vrije tijd
Afbeelding
Alpe d'Huez op voor kankeronderzoek, team GCM gaat er voor lopend en fietsend Nieuws
Afbeelding
Politie jaagt op autokrakers in Maarssenbroek Nieuws
Afbeelding
Het Nieuw Tienhovens Orkest viert haar Verjaardag! Het Orkest voor Jong en Oud viert haar 1e jaar met een mooi concert! Nieuws
Afbeelding
Gedeputeerden ontvangen eerste pakketlevering Hub Utrecht Oost Ondernemend