Afbeelding
Owner

Ondernemers Stichtse Vecht zijn bezorgd over invoeren betaald parkeren

Nieuws

STICHTSE VECHT > Het betaald parkeren houdt de gemoederen flink bezig. De invoering van betaald parkeren in de hele stad Utrecht heef gevolgen, zo werd vorige week duidelijk in een brief van de wethouders uit de gemeenten rond Utrecht. En dus ook Stichtse Vecht. En op korter termijn het invoeren van betaald parkeren rond station Breukelen. Ondernemersvereniging OVSV heeft nu een nota geschreven met de zorgen en argumenten waarom het niet zou moeten.

Notitie betaald parkeren rondom station Breukelen (d.d. 5 juni 2023) 

Recent is over dit onderwerp een motie (“Parkeerkosten Breukelen”) voor de Gemeenteraad ingediend. En er hebben in maart jl. in diverse kranten artikelen gestaan, dat de Provincie betaald parkeren gaat invoeren in een nieuw te bouwen parkeergarage bij het station Breukelen en dat ook wil doen op de om het station liggende parkeerterreinen. Daar zou de gemeente Stichtse Vecht medewerking aan verlenen. Argumenten die daarbij worden aangevoerd en veel vragen oproepen, zijn onder meer:

 1. “De terreinen staan vaak overvol” Dan is er dus juist sprake van een groot succes. De bedoeling van de parkeerterreinen is immers om te faciliteren dat zoveel mogelijk mensen uit de auto komen en gebruik gaan maken van het openbaar vervoer in casu de trein en de bus. Er zou dus alles aan gedaan moeten worden om dit succes te koesteren. Zodra er betaald moet worden om de auto te parkeren en vervolgens de trein/bus te nemen, dus tweemaal betalen, auto èn trein/bus, zal dat succes sterk afnemen. De ervaring leert bovendien, dat als er eenmaal betaald parkeren wordt ingevoerd, de tarieven telkens stevig worden verhoogd. Dit betekent dus een stevige lastenverzwaring voor die inwoners van Stichtse Vecht die veelvuldig van deze openbaar vervoer versterkende mogelijkheid gebruikmaken. 

2. Uit onderzoek is gebleken, dat slechts 16% van de parkeerders de parkeerterreinen niet gebruikt om over te stappen op bus/trein. Naast lang parkeren voor Schiphol vormen carpoolen en het bezoek aan omliggende bedrijven redenen om er te parkeren, zo valt te lezen. Om daarvoor een complex systeem van betaald parkeren in te voeren, is ongewenst. In de eerste plaats gaat het om slechts 16% van de parkeerders. In de tweede plaats is carpoolen immers ook een goede manier gebleken om autogebruik te verminderen, carpoolplaatsen zijn altijd gratis. In de derde plaats, dat kennelijk enkele bezoekers van omliggende bedrijven er zouden parkeren, kan ook geen reden zijn betaald parkeren in te voeren. Dat er kennelijk ook een gering aantal langparkeerders voor Schiphol zouden zijn, die gebruikmaken van de trein, overtuigt ook niet voor betaald parkeren. Het kan er bovendien toe leiden, dat als daar betaald parkeren wordt ingevoerd die auto’s elders worden geparkeerd, bijvoorbeeld in de woonwijk net over de brug en op de Hazeslinger; immers vandaar is het slechts een korte route per bus naar het station. Dit alles kan er toe leiden, dat er door het invoeren van betaald parkeren een ingewikkeld systeem van parkeervergunningen moet worden ingericht voor de bewoners met een aparte regeling voor bezoekers, zoals nu al lijkt te gebeuren voor de inwoners van het “Rode Dorp”. Weliswaar nu tijdelijk voor de bouw van de parkeergarage, maar dat zal daarna dan definitief moeten worden. De Provincie Utrecht hanteert in dit geheel het merkwaardige argument, dat door het invoeren van betaald parkeren de wijken zouden worden ontlast. Dat lijkt nogal in strijd met de werkelijkheid, het omgekeerde is immers juist het geval 

3. Het is ook opmerkelijk dat uit de berichten blijkt, dat de parkeertarieven, als die al worden ingevoerd, nog niet bekend zijn. Terwijl al wel besloten is tot de bouw van een parkeergarage - de vergunningen zijn al verleend -, die al in november van dit jaar klaar moet zijn, zonder dat bekend is welke lastenverzwaring dit voor de gebruikers, vooral inwoners van Stichtse Vecht, gaat betekenen. De tarieven worden kennelijk zo hoog, dat nu al moet worden aangekondigd, dat gebruikers van het openbaar vervoer een korting krijgen. Hoe overigens zo’n regeling kan worden ingevoerd en gehandhaafd, is een raadsel. 

Onduidelijk is ook, hoe de bevoegdheden liggen; immers het Provinciaal Bestuur hoort niet te gaan over het invoeren van betaald parkeren in een gemeente. Dat kan wel in provinciale eigendommen, zoals een parkeergarage. Echter het invoeren van betaald parkeren op de omliggende terreinen, laat staan het verstrekken van parkeervergunningen aan inwoners, is een andere zaak. De Gemeente zal altijd medewerking dienen te verlenen c.q. de nodige besluiten moeten nemen. Dat de gemeente Stichtse Vecht, zoals uit de berichten blijkt, haar medewerking al zou hebben verleend, is verrassend, op grond van welke besluitvorming en wanneer is die dan verleend? Dit alles zou dan zijn gebeurd, terwijl het in het Collegeprogramma aangekondigde mobiliteitsplan, waarin dit betaald parkeren en de besluitvorming daarover toch een essentieel onderdeel zou moeten zijn, nog in een voorbereidend stadium verkeert. Als het al nodig zou zijn om het parkeren enigszins te reguleren, dan zijn er vele andere mogelijkheden dan het invoeren van betaald parkeren. Gaarne vragen wij uw aandacht bij uw besluitvorming voor onze opmerkingen en vragen. 

Afbeelding
De Nacht van de Nacht 2023 duistere, duurzame belevenis Dit is er in provincie Utrecht te doen zaterdag 28 oktober Nieuws
Afbeelding
Meld een project of organisatie aan voor de Mantel van Sint Maarten. Lezersnieuws
Afbeelding
Ruim 13.000 deelnemers genieten van Singelloop Utrecht Sport
Afbeelding
Tentoonstelling Geloof in Beeldhouwkunst René van Seumeren 1923-1989 in Vechtstreekmuseum Vrije tijd
Afbeelding
25 jaar cultuur in 25 jaar Leidsche Rijn met optredens, gasten, muziek, filmpjes en cultquiz Nieuws
Afbeelding
Jeugdweekend Koninklijke Biltse Harmonie / Muziekvereniging De Bazuin / Muziekvereniging Aurora op het Jeugdjournaal Lezersnieuws
Afbeelding
Kindcentrum Haarzicht op bezoek bij de broederschap Lezersnieuws
Afbeelding
Alles voor het slapen bij de Matrassenstad Ondernemend
Afbeelding
Leerlingen van obs Vleuterweide tonen trots hun nieuwe uitdagende schoolgebouw en plein Nieuws
Afbeelding
Extra Actie op de Yaris Cross bij Toyota van Ekris Maarssen! Ondernemend
Afbeelding
Smullen van poffertjes bij de poffertjeskraam Ondernemend
Afbeelding
De Goud Inkoop Bus staat er weer Ondernemend
Afbeelding
Provinciale Staten doen zondag mee met Singelloop in Utrecht Sport
Afbeelding
Provinciale Staten bezoeken oude kaasfabriek en TechnoHUB in Woerden Nieuws