Afbeelding

Uitkomsten verkenningsstudie Harmelerwaard naar gemeenteraad Groen en recreatie belangrijk in toekomst Harmelerwaard

Nieuws

HARMELEN > Het college vraagt de gemeenteraad om besluiten te nemen over de toekomst van de Harmelerwaard. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn drie toekomstperspectieven gemaakt. In alle drie spelen groen en recreatie een grote rol. Die zouden dan ook een belangrijke plek moeten krijgen in de toekomst van het gebied. Een lobbytraject moet deze stip op de horizon dichterbij brengen. Ook vraagt het college om woningbouw op grote schaal in de toekomst onmogelijk te maken in de Harmelerwaard.

De verkenningsstudie maakt duidelijk wat de deelnemers aan het participatietraject belangrijk vinden voor de toekomst van het gebied. Groen, recreatie en verduurzaming staan daarin centraal. Alleen is dat op de korte termijn onbetaalbaar. Het college wil daarom tot 2030 nog geen concrete stappen zetten in de ontwikkeling. Dit betekent: doorgaan met het huidige gebruik (‘nul-scenario’). Wel zou er een lobbytraject moeten starten, samen met provincie Utrecht en gemeente Utrecht. Dit om op zoek te gaan naar samenwerkingspartners en subsidies. De lobby zal vooral gericht zijn op het Rijk en de financiering van grote groene ontwikkelgebieden. Het college wil de toekomstperspectieven ook meenemen in het gebiedsprogramma ‘Achtertuin van Harmelen’.

Geen woningbouw op grote schaal

Aan de deelnemers is niet gevraagd om één voorkeursscenario te kiezen. Maar de indruk bestaat dat niet één scenario een duidelijke voorkeur heeft. Wel is duidelijk dat maar weinig mensen woningbouw op grote schaal willen. Dat geldt ook voor het gemeentebestuur. De drie voorgelegde toekomstperspectieven gaan uit van circa 200 tot 750 woningen in het gebied. Het college vraagt daarom aan de gemeenteraad om in de toekomst geen woningbouw op grote schaal mogelijk te maken. Dat ligt anders voor de tuinders. Zij geven aan dat grootschalige woningbouw het enige betaalbare scenario is. Wethouder Mariëtte Pennarts-Pouw: “De verkenningsstudie heeft waardevolle informatie opgeleverd. We weten nu wat de kwaliteiten van het gebied zijn. Ook weten we waar mensen waarde aan hechten voor de toekomstige ontwikkeling. Al gaan we daar niet direct mee aan de slag, we kunnen nu toch stappen in de juiste richting gaan zetten. Ik bedank alle deelnemers voor de tijd en moeite die zij hierin hebben gestoken.”

Brug over de Leidsche Rijn

Bewoners van de Dorpeldijk/Liesgrassingel hebben aangegeven dat zij een brug over de Leidsche Rijn belangrijk vinden. Deze moet de verkeersveiligheid in hun straat verbeteren. De gemeente had de plannen voor de brug tijdelijk stopgezet in afwachting van deze verkenningsstudie. Als het glastuinbouwgebied de komende jaren niet wordt aangepakt, zou het voorbereiden van de brug weer kunnen worden opgestart. Een voorstel hiervoor kan dan naar het college en vervolgens de gemeenteraad.

Participatie

De toekomst van de Harmelerwaard raakt bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden. Al in een vroeg stadium zijn zij betrokken bij gesprekken en werksessies over de uitdagingen in het gebied. Ook hebben zij creatief meegedacht over mogelijke oplossingen. Via een uitgebreid participatietraject is stapsgewijs toegewerkt naar de mogelijke toekomstperspectieven voor de Harmelerwaard.

Zorgen over de toekomst

De glastuinders zitten sinds 2002 in de Harmelerwaard. In 2019 heeft de Vereniging Harmelerwaard haar zorgen geuit over de toekomst van de glastuinbouw in dit gebied. De tuinders zien weinig mogelijkheden om uit te breiden en te verduurzamen. Dit zet de tuinbouw onder druk. Gemeente Woerden en Provincie Utrecht wilden zicht krijgen op de toekomstmogelijkheden van het gebied. Ook vinden zij het belangrijk duidelijkheid te bieden aan ondernemers en anderen in en rondom de Harmelerwaard. Daarom hebben gemeente en provincie samen deze studie naar een toekomstperspectief uitgevoerd.

Afbeelding
Estafettestaking bereikt midden van het land CNV: Vrijdag acties in Metaal & Techniek regio Utrecht op Lage Weide Ondernemend
Monitoren en bijstellen van het slootwaterpeil
Provincie Utrecht stelt subsidie beschikbaar voor innovatieve ideeën in de landbouw Nieuws
Afbeelding
Explosie vannacht bij een woning aan de Willem Frederik Hermansstraat in Leidsche Rijn Nieuws
Nieuwegracht 201,
Zaterdag 29 juni 2024: Open Tuinendag Utrecht Lezersnieuws
Fort Nieuwersluis sluit tijdelijk voor publiek Nieuws
Mark de Haas (Minkema College), Martijn van der Kroef (Pouw Vervoer) en Tijmen Smit (Kalsbeek College)
Kalsbeek en Minkema gaan voortaan samen met de bus Ondernemend
Afbeelding
Expositie van 564 ansichtkaarten van Harmelen in het Dorpshuis Vrije tijd
Afbeelding
Veroordeling voor jongen uit De Meern, die eigen moeder neerstak met mes Nieuws
Afbeelding
Open Rotaryavond Rotaryclub Maarssen Breukelen Digitaal en divers: symbiose of botsing? Lezersnieuws
Afbeelding
Jongste Olympische sport groots(t) in Utrecht Olympische status in 2028 tekenend voor de ontwikkeling van flag football Sport
Afbeelding
Hulpdienst van WIL in je buurt, mensen samen brengen Gemeente
Afbeelding
Utrecht legaliseert thuiswerken voor sekswerkers Nieuws
Afbeelding
Buitenplaats Kameryck organiseert voor het tweede jaar op rij gratis lunch voor ouderen Ondernemend
Afbeelding
Lokale oorlogsgeschiedenis komt tot leven tijdens Open Joodse Huizen en Huizen van Verzet in Utrecht Nieuws

Vrije tijd

Sport

Ondernemend

Lezersnieuws