Afbeelding

Politiek Stichtse Vecht over tijdelijke woningbouw op sportpark de Heul en integrale veiligheid

Gemeente

STICHTSE VECHT > Op dinsdag 21 februari debatteren de fracties onder andere over de tijdelijke woningbouw op sportpark de Heul in Loenen aan de Vecht en het integraal veiligheidsplan.

Bekijk de agenda en livestream voor de vergadering van 21 februari om 19:30 uur.

Op de agenda

Tijdelijke woningbouw op sportpark de Heul in Loenen aan de Vecht (Aanpassing Algemene Verklaring van geen Bedenkingen)Integraal VeiligheidsplanZienswijze Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026Gemeentefonds Decembercirculaire 2022

Ter kennisname:

Stand van zaken openstaande moties en toezeggingen

Tijdelijke woningbouw op sportpark de Heul in Loenen aan de Vecht (Aanpassing Algemene Verklaring van geen Bedenkingen)

De raadsfracties bespreken het mogelijk maken van het ‘Gemengd wonen project’ voor starters en (dreigend) daklozen op sportpark ‘De Heul’ in Loenen aan de Vecht. Om hier 40 flexibele woonunits te plaatsen en in gebruik te nemen is een tijdelijke omgevingsvergunning nodig. Met een tijdelijke vergunning wordt vrijstelling verleend van het bestemmingsplan. Om een van het vastgestelde bestemmingsplan afwijkende omgevingsvergunning te verlenen is een Verklaring van geen Bedenkingen (VVGB) vereist. Deze is nu niet toereikend voor het beoogde project, Daarom vraagt het college aan de raad om de bouw van maximaal 40 tijdelijke woningen voor starters en (dreigend) daklozen toe te voegen aan de VVGB. Op woensdag 22 februari tussen 19:30 tot 21:30 uur is er een informatiebijeenkomst over dit Gemengd wonen project in Cultureel Centrum ’t Web in Loenen aan de Vecht (Spinnerie 15). Het is een vrije inloop, er is geen centraal programma. Er hebben zich 3 inwoners gemeld om in te spreken over dit onderwerp.

Integraal Veiligheidsplan

De commissie bespreekt het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026. Hierin staan de ambities en doelstellingen waarmee de gemeente regie voert op veiligheid. Met het plan legt de raad kaders en uitgangspunten vast voor de komende vier jaar.

Zienswijze Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026

Iedere vier jaar worden er op regionaal niveau prioriteiten bepaald voor de verdeling van politiecapaciteit.  De geprioriteerde thema’s in Midden-Nederland voor 2023-2026 zijn:

1.     Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit,

2.     Cybercriminaliteit en

3.     Maatschappelijk Ongenoegen.

De fracties gaan in debat om ook lokale aandachtspunten in de veiligheidsaanpak mee te geven. Hierbij wordt ingezet op de toenemende groei van het aantal meldingen van verwarde personen en de afname van de zichtbaarheid van politie op straat.

Kijk live mee!

Publiek is van harte uitgenodigd op de publieke tribune. Deze vergadering is ook live te volgen via de videostream. De dag na de vergadering is deze er ondertiteld terug te zien.

Locatie en tijd

Locatie: Koetshuis, Markt 12, 3621 AB BreukelenTijden: dinsdag 21 februari, 19:30 uur

Afbeelding
Kerkdiensten Breukelen Zondag 1 oktober 2023 Lezersnieuws
Afbeelding
Alles voor het slapen bij de Matrassenstad Ondernemend
Afbeelding
Feestelijke opening Nieuw Activiteitencentrum Zebraspoor in Maarssenbroek Nieuws
Afbeelding
Plannen kleine uitbreiding wijk Zwanenkamp nu open voor bezwaar en reacties Nieuws
Afbeelding
Aanpak Oostelijke Vechtplassen: Informatiemarkt op 12 oktober Gemeente
Afbeelding
Extra Actie op de Yaris Cross bij Toyota van Ekris Maarssen! Ondernemend
Afbeelding
Smullen van poffertjes bij de poffertjeskraam Ondernemend
Afbeelding
De Goud Inkoop Bus staat er weer Ondernemend
Afbeelding
Provinciale Staten doen zondag mee met Singelloop in Utrecht Sport
Afbeelding
Thema bij SCC: Digitale fraude herkennen en voorkomen Lezersnieuws
Afbeelding
Provinciale Staten bezoeken oude kaasfabriek en TechnoHUB in Woerden Nieuws
Afbeelding
Concert Torenkerkplein in Vleuten van Vrouwenkoor en Muziekensemble Passieprojecten o.l.v. Madeleine Ingen Housz Vrije tijd
Afbeelding
Delegatie FC Utrecht komt naar het Minkema College Lezersnieuws
Afbeelding
Tentoonstelling in Slot Zuylen Met Van Tuyll aan tafel; drie eeuwen dineren op Slot Zuylen Vrije tijd