Afbeelding
Ed Kamans

Meer onderzoek naar verkeer in Maarssenbroek en afsluiting deel toerit Zuilense Ring

Nieuws

MAARSSENBROEK > De gemeente heeft meer tijd nodig om de verkeersplannen voor Maarssenbroek te onderzoeken. En dan met name de afsluiting van een deel van de toerit naar de Zuilense Ring vanaf de Floraweg en de alternatieven.

Het ontwerp-onttrekkingsbesluit Maarssenbroekseslag moet formeel door de gemeenteraad worden genomen. De op- en afrit aan de zijde van de Ruimteweg bij Bloemstede en de Planetenbaan blijven gehandhaafd. De afsluiting is noodzakelijk om Haagstede te kunnen ontwikkelen zoals dit bij het vaststellen van het bestemmingsplan Haagstede in 2017 is bepaald. 

Het ontwerp onttrekkingsbesluit om de toerit naar de oprit N230 (Maarssenbroekseslag) af te sluiten heeft van 9 december 2019 tot 20 januari 2020 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is een informatieavond georganiseerd. In deze periode was het mogelijk een zienswijze in te dienen. Hier is door omwonenden en andere betrokkenen veelvuldig gebruik van gemaakt. In de zienswijzen, maar ook door de insprekers tijdens de raadscommissie Fysiek Domein van 28 januari zijn door omwonenden en ook ui andere wijken ideeën aangedragen voor alternatieve oplossingen. Ook zijn hierin zorgen geuit met betrekking tot toename verkeershinder, geluidsoverlast en fijnstof. 

'We gaan nu eerst de aangedragen oplossingen, zorgen en ideeën verder onderzoeken. Ook zullen we nader overleg voeren met onder meer de provincie en de gemeente Utrecht. Dit neemt meer tijd in beslag dan in eerste instantie was gepland. De planning is om u in mei / juni in de commissie Fysiek Domein zo volledig mogelijk te informeren en te reageren op de binnengekomen reacties', aldus wethouder Klomps.

En er ligt ook nog een motie uit 2014 van de toenmalige gemeenteraad voor een nieuwe toerit naar de Zuilense Ring recht omhoog tegenover de wijkingang Boomstede tussen de nieuwe wijk en de Zuilense Ring. Daarbij was ook gesproken over een nieuwe rotonde op de Floraweg om het verkeer goed af te wikkelen. 

Uit het meest recente verkeersonderzoek blijkt dat voor een de verkeersafwikkeling die vervangende toerit niet nodig zou zijn. Het verkeer dat nu gebruik maakt van de toerit bij de Floraweg zou zich in drie stromen splitsen. Een deel gaat dan via de Ruimteweg langs Bloemstede naar de bestaande oprit en dat zou vooral verkeer zijn richting de A2 naar Amsterdam of rechtdoor naar Leidsche Rijn. Een ander deel zou doorrijden naar Lage Weide en daar de A2 opgaan richting Den Bosch. De ondernemersvereniging Lage Weide heeft ook ingesproken met zorg over de toename van het verkeer in de ochtendspits. De derde stroom zou via de Burgemeester Waverijnweg richting Vleuten gaan en dan via de Heldinnenlaan langs de Haarrijnseplas rijden naar de Haarijnseslag met toeritten naar de A2..

En er is nog een plan om samen met de gemeente Utrecht met Rijkswaterstaat aan tafel te gaan voor een extra toerit naar de A2 bij het oude viaduct tussen Fazantenkamp en Boomstede om snel vanuit Maarssenbroek naar de A2 richting Amsterdam te kunnen. Daar lagen ooit ook de toe- en afritten naar de A2 vanuit Maarssenbroek.

Afbeelding
Fefinitieve uitslag van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Gemeente
Afbeelding
MEC Maarssen opent uniek buitenleslokaal 't Nest in wijkpark Maarssenbroek Nieuws
Afbeelding
Definitieve uitslag waterschapsverkiezing De Stichtse Rijnlanden met kandidaten Gemeente
Afbeelding
College stuurt beleid voor zonnevelden naar de gemeenteraad Grootschalige elektriciteitsopwekking met zonnevelden in De Ronde Venen Nieuws
Afbeelding
De Heeren van Maarssen is opnieuw in goede handen Ondernemend
Afbeelding
Cees van den Oosten erelid van ondernemingsvereniging OVSV Ondernemend
Afbeelding
Lopen, huppelen en rennen voor het nieuwe klimrek. Leerlingen WereldKidz Bolenstein zetten sponsorloop op touw Nieuws
Afbeelding
Tweede plaats voor Brandweer Breukelen tijdens Vaardigheidstoets Nieuws
Afbeelding
Uitje met bier belevenis op Slot Zuylen Vrije tijd
Afbeelding
QR-route van Museum Vredegoed te Tienhoven Vrije tijd
Afbeelding
De Vondel wordt het nieuwe Dorpshuis van Maarssen Dorp Nieuws
Afbeelding
Nieuwe cijfers Utrechtse woningmarkt onderstrepen noodzaak betaalbare woningen Nieuws
Afbeelding
Mantelzorgbijeenkomst in Maarssen: Zeg JA bij dementie Lezersnieuws
Afbeelding
Gemeente wil dat Demmerikse brug een beweegbare brug blijft Nieuws