Afbeelding

Nieuwe woonwijk Het Oosterland aan de rand van Mijdrecht stap dichterbij

Ondernemend

MIJDRECHT > Met de ondertekening van de anterieure overeenkomst is een belangrijke stap gezet voor de reali-satie van Het Oosterland aan de rand van Mijdrecht met maar liefst 795 tot 830 woningen waarvan minimaal 55% betaalbare huur/koop woningen. Wethouder Huib Zevenhuizen en Jacco Nieuw-straten (directeur Kavel Vastgoed) hebben op 1 juni jl. de anterieure overeenkomst ondertekend.

Het ontwerpbestemmingsplan en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan voor Het Oosterland liggen tot en met 14 juli 2023 ter inzage. Beide plannen zijn nodig voor het mogelijk maken van de bouw van woningen op het voormalige glastuinbouwconcentratiegebied aan de Tuinderslaan/Ooster-landweg.

Anterieure overeenkomst

Op 1 juni ondertekenden de gemeente en de ontwikkelaar van het gebied (Kavel Vastgoed) de anterieure overeenkomst. Wethouder Huib Zevenhuizen (woningbouw) is blij met de ondertekening: “Dit feestelijke moment van de ondertekening van de anterieure overeenkomst symboliseert niet alleen een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van Het Oosterland project, maar ook de start van een mooie en succesvolle samenwerking voor de bouw van 795 tot 830 woningen. De bouw van deze nieuwe wijk levert een grote bijdrage aan de bouwambities van de coalitie zoals die vorig jaar zijn vastgesteld. Tot 2040 willen we 4.800 woningen bouwen om de woningnood in onze gemeente stevig aan te pakken. Met het voor Het Oosterland geplande aantal en de overige projecten waaraan gewerkt wordt zijn de eerste 3.000 daarvan inmiddels duidelijk in beeld.”

Bij de ontwikkeling van de woningen in Het Oosterland besteedt de ontwikkelaar aandacht aan de be-hoeften van starters, jonge gezinnen en senioren. Er wordt gestreefd naar een gevarieerd woningaanbod dat aansluit bij de levensfasen en woonvoorkeuren van deze doelgroepen. Het bijzondere aan deze wijk is dat deze veel water en groen bevat.

Het ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan inzien en/of een zienswijze indienen

Om woningbouw in dit gebied mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het ontwerpbestemmingsplan en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan geven de kaders aan waaronder deze ontwikkeling kan plaatsvinden. Beide documenten liggen momenteel ter inzage en iedereen die dat wil kan tot en met 14 juli een reactie geven op de plannen. De gemeenteraad zal op 12 oktober 2023 ge-vraagd worden het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vast te stellen. Meer hierover leest u op www.derondevenen.nl/oosterland

Afbeelding
De Nacht van de Nacht 2023 duistere, duurzame belevenis Dit is er in provincie Utrecht te doen zaterdag 28 oktober Nieuws
Afbeelding
Meld een project of organisatie aan voor de Mantel van Sint Maarten. Lezersnieuws
Afbeelding
Ruim 13.000 deelnemers genieten van Singelloop Utrecht Sport
Afbeelding
Tentoonstelling Geloof in Beeldhouwkunst René van Seumeren 1923-1989 in Vechtstreekmuseum Vrije tijd
Afbeelding
25 jaar cultuur in 25 jaar Leidsche Rijn met optredens, gasten, muziek, filmpjes en cultquiz Nieuws
Afbeelding
Jeugdweekend Koninklijke Biltse Harmonie / Muziekvereniging De Bazuin / Muziekvereniging Aurora op het Jeugdjournaal Lezersnieuws
Afbeelding
Kindcentrum Haarzicht op bezoek bij de broederschap Lezersnieuws
Afbeelding
Alles voor het slapen bij de Matrassenstad Ondernemend
Afbeelding
Leerlingen van obs Vleuterweide tonen trots hun nieuwe uitdagende schoolgebouw en plein Nieuws
Afbeelding
Extra Actie op de Yaris Cross bij Toyota van Ekris Maarssen! Ondernemend
Afbeelding
Smullen van poffertjes bij de poffertjeskraam Ondernemend
Afbeelding
De Goud Inkoop Bus staat er weer Ondernemend
Afbeelding
Provinciale Staten doen zondag mee met Singelloop in Utrecht Sport
Afbeelding
Provinciale Staten bezoeken oude kaasfabriek en TechnoHUB in Woerden Nieuws