Afbeelding
Owner

Ecologische ramp dreigt voor oeverzone Haarrijnseplas

Nieuws

VLEUTEN > Nadat de noordoever van de Haarrijnseplas opgeofferd dreigt te worden voor de bouw van watervilla’s dient zich volgens Tabe Tietema van Landschapsbeheer Vleuten De Meern en Johan de Boer voormalig voorzitter van de Vrienden van het Máximapark een nieuwe ramp aan voor de ecologie rond de Haarrijnseplas. Nu wordt ook de zuidoever bedreigt. 

Een ondernemer wil op een zeer kwetsbare plek langs die zuidoever een Duitse molen bouwen. Tietema en De Boer maken zich ernstig zorgen over deze nieuwe ontwikkeling. Hoewel het bestemmingsplan, veroorzaakt door een juridische weeffout, een molen op deze plaats mogelijk maakt, zijn er nogal wat redenen om dit niet te willen. De argumenten waarom de gemeente voor de gekozen locatie geen vergunning mag verlenen, zijn volgens beide groenpioniers de ernstige verstoring van de ecologie, het voorkomen van een gevaarlijke verkeerssituatie en uit welstandsoverwegingen voorkomen dat daar een molen komt die in Nederland helemaal niet voorkomt. Dat is historiseren om te historiseren.

Ecologie

In de planfase van Leidsche Rijn is begin deze eeuw door de gemeente Utrecht een inventarisatie gemaakt van waardevolle ecologische waarden in het totale plangebied van Leidsche Rijn. Bij die inventarisatie zijn ook de ecologische verbindingszones in beeld gebracht en daar waar deze door de ontwikkeling van Leidsche Rijn in gevaar kwamen of ontbraken goed ingepast. Zo is er in de loop der jaren een succesvolle kilometerslange ecologische verbinding tot stand gebracht tussen Park Voorn bij de Leidsche Rijn en de A2 en het landgoed Haarzuilens. Dit tracé loopt vanaf park Voorn via de achtertuinen van de Groenedijk, langs Castellum Hoegewoerd, over de oostzijde van het Lint langs het Máximapark naar de moerasachtige zone aan de zuidzijde van de Haarrijnseplas en sluit via het Wielrevelt aan op landgoed Haarzuilens. De kavel waar men de molen wil bouwen is een van de smalste en daardoor ook kwetsbaarste plekken in dit tracé. De hele zuidkant van de Haarrijnseplas is leefgebied voor diverse dieren. Er zijn zelfs tot in de Buitenhof recent reeën gezien die vanuit Haarzuilens e.o. dit gebied via die ecologische zone kunnen bereiken. Ook is de bever al gesignaleerd aan de oevers van de Haarrijnseplas. Evenals in het Máximapark is ook duisternis een voorwaarde voor het goed kunnen migreren van dieren. De bouw van een molen, waarbij ook een horecafunctie en een parkeerterrein zijn voorzien, zal desastreus uitwerken op deze ooit zo goed bedachte ecologische verbindingszone. Ecologen beamen dit.

Verkeer

Medewerkers van de gemeente Utrecht en bewoners maken zich ook zorgen over de verkeerssituatie op de plek waar de molen zou moeten komen. Die zorg is niet onterecht volgens De Boer. Op de toch al drukke weg naar Maarssenbroek is straks kort na de rotonde een uitrit over een fietspad nodig om de kavel te kunnen bereiken. Sinds de oplevering van de woonwijk Haarzicht is er geen extra ontsluiting voor deze wijk aangelegd. Al het autoverkeer uit deze wijk rijdt via de Thematerweg naar de Schoolstraat of via de Maarssenseweg naar het noorden (A2). Het fietspad is ook een drukke schoolroute omdat veel jongeren uit Vleuten De Meern en Leidsche Rijn in Maarssen naar school gaan (vooral naar de Rientjesmavo en het Nifterlakecollege). De toekomstige bewoners van de wijk Haarrijn zijn voor de ontsluiting van hun wijk ook helemaal afhankelijk van de Maarssenseweg. Een deel van dat auto- en fietsverkeer zal in de nabije toekomst voor een groot deel richting Vleuten rijden. Ook komen er nog woonblokken in de strandzone van de oostelijke plas. Ook dat levert extra verkeer op via de Maarssenseweg en het naastliggende fietspad dat in twee richtingen bereden wordt. Het wordt dus alleen maar drukker. Een inrit om de molen te bereiken zo kort achter de rotonde ter hoogte van de Thematerweg is daarom zonder grote ingrepen een flink risico waarbij met name de verkeersveiligheid van fietsers in het geding komt.

Het is volgens Tietema en De Boer overduidelijk een slecht plan om op deze gevoelige plek dit initiatief te laten landen. Ondanks dat het bestemmingsplan een dergelijk initiatief toestaat, zijn de latere ontwikkelingen in dit gebied nooit meegewogen. Dat kan nu wel en zij hopen dat dat alsnog gaat gebeuren zodat de kwetsbare natuur op deze plek niet nog eens het kind van de rekening wordt.

Afbeelding
Kerstshow en winterse sferen bij Tuincentrum Steck in Utrecht Overvecht Ondernemend
Afbeelding
Studie-informatiemarkt op RSG Broklede drukbezocht Ondernemend
Afbeelding
Happy Ouwers en exposities in het nieuwe Kampje in Loenen Lezersnieuws
Afbeelding
Verenigingen verpulveren Grote Clubactie record: € 12.8 miljoen. 26 verenigingen uit Stichtse Vecht droegen bij aan dit succes Nieuws
Afbeelding
Verenigingen verpulveren Grote Clubactie record: € 12.8 miljoen. 14 verenigingen uit De Ronde Venen droegen bij aan dit succes. Lezersnieuws
Afbeelding
Provincie maakt impact met Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen Nieuws
Afbeelding
Het Kompas krijgt knutselpapier van enorme omvang Nieuws
Afbeelding
De inschrijving voor de 40e IJsselsteinloop is geopend! Sport
Afbeelding
De Ronde Venen is het niet eens met nachtvluchten Schiphol, zorgt voor teveel overlast Nieuws
Afbeelding
Werkconferentie van kerken in Stichtse Vecht in teken van Barmhartigheid en de menselijke maat Nieuws
Afbeelding
Diamanten bruidspaar Gerrit Soede en Corrie Bakhuisen in Vreeland. Gemeente
Afbeelding
Uitslagen Schietsportvereniging Loenen Sport
Afbeelding
Nieuwjaars Party in de Wilgenplas. Vrije tijd
Afbeelding
St. Antonius kiest voor Leidsche Rijn als centrale locatie in de toekomst Nieuws