rechtswinkelvrijwilliger Monica Woe, en Raadsleden: Jantine Zwinkels (CDA), Ilse Raaijmakers (PvdA), Julia Kleinrensink (GroenLinks) en oprichter van de rechtswinkel Mart Kievits.
rechtswinkelvrijwilliger Monica Woe, en Raadsleden: Jantine Zwinkels (CDA), Ilse Raaijmakers (PvdA), Julia Kleinrensink (GroenLinks) en oprichter van de rechtswinkel Mart Kievits.

Raadsleden op werkbezoek bij rechtswinkel Leidsche Rijn

Nieuws

LEIDSCHE RIJN > Iedere week, op dinsdagavond, houdt de rechtswinkel Leidsche Rijn een inloopspreekuur in het buurtcentrum aan de Laurierweg 101 in Utrecht. Daar is op 19 oktober ook gebruik van gemaakt door een vertegenwoordiging uit de gemeenteraad Utrecht die op werkbezoek kwam om meer inzicht te krijgen in hetgeen de rechtswinkel doet.

Oprichter Mart Kievits en vrijwilliger Monica Woe gaven een toelichting op het rechtswinkelwerk. Het belangrijkst is volgens hen de laagdrempeligheid. Iedereen die een vraag heeft over zijn rechten of met een juridisch probleem zit kan op dinsdagavond tussen 19.30 en 20.30 uur zonder afspraak binnenlopen voor een kosteloos advies. Daarbij maakt het niet uit of de bezoekers uit Leidsche Rijn of ergens anders (in Utrecht) vandaan komen.

Inmiddels bestaat het vrijwilligersteam uit zo’n tien juristen met kennis en ervaringen op allerlei rechtsgebieden. De gesprekken met de bezoekers kunnen in aparte spreekkamers in alle rust worden gevoerd en dat is prettig, want vaak brengen de onderwerpen die ter sprake komen nogal wat emoties teweeg. Uiteraard is alles wat wordt besproken vertrouwelijk. Namen, adressen en dergelijke worden dan ook niet genoteerd.

De problemen die de rechtswinkelvrijwilligers krijgen voorgelegd zijn niet alleen van puur juridische aard, maar liggen vaak ook op het maatschappelijke vlak. Zoals moeizame contacten met overheidsinstanties, gemeente, UWV en woningbouwverenigingen.

Daarnaast gaat het bijvoorbeeld om formulieren die voor bewoners niet te lezen zijn, besluiten van overheden zonder deugdelijke motivering, of zaken als bewonersoverlast, echtscheiding, alimentatieproblemen, problemen met bezoekersregeling bij minderjarige kinderen, arbeidsrechtzaken, huurzaken, verkeersoverlast en consumentenrecht. Wat bij de bezoeken veelvuldig naar voren komt is dat burgers die voor informatie bij een overheidsinstantie aankloppen vaak het gevoel krijgen dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd. Vandaar dat de bezoekende Raadleden werd gevraagd of zij ervoor kunnen zorgen dat brieven van de gemeente naar burgers niet alleen worden afgesloten met de gebruikelijke tekst “als u het niet eens bent … kunt u bezwaar/beroep aantekenen bij…”, maar dat er daarnaast - voor de mensen die het besluit niet begrijpen - ook wordt aangegeven waar zij terecht kunnen voor hulp. Soms zijn lijntjes kort, zo bleek, want GroenLinks-fractievoorzitter Julia Kleinrensink liet weten net een initiatiefvoorstel met dezelfde strekking bij het college van B en W te hebben ingediend.

De raadsleden toonden zich erg belangstellend en waren enthousiast over het werk van de rechtswinkel, dat volgens hen mooi past in het gemeentelijk beleid van buurtgerichte zorg. Zij zien de rechtswinkel daarom als een welkome aanvulling voor inwoners die juridisch in de knel raken en behoefte hebben aan hulp.

Jantine Zwinkels, Raadslid voor het CDA: “De Rechtswinkel is voor mij een voorbeeld van de menselijke maat in Utrecht: laagdrempelig in de buurt, en met betrokken en bekwame

vrijwilligers die zich inzetten om iets te betekenen voor een ander. Ilse Raaijmakers, Raadslid voor de PvdA: “Mooi om te zien dat inwoners die vastlopen of in de knel komen bij de Rechtswinkel terecht kunnen met hun vragen. Hier worden ze gehoord en krijgen persoonlijk advies. Daar is grote behoefte aan. De PvdA maakt zich al jarenlang hard voor de terugkeer van een lokale ombudsman.”

Afbeelding
Positief voortplantingsadvies voor rode panda’s in DierenPark Amersfoort Vrije tijd
Afbeelding
KBS De JazzSingel opent Boodschappenhuis in Leidsche Rijn
Afbeelding
Drie kandidaten uit gemeente Stichtse Vecht voor SGP-lijst Provinciale Statenverkiezingen Nieuws
Afbeelding
Nieuwe sponsor voor het damesteam van de Utrechtse Rugby club Sport
Afbeelding
Lezing in Vechtstreekmuseum : Schilders van de Vechtstreek Vrije tijd
Afbeelding
In Nae Do Kwan zeer succesvol op het NK ITF Taekwon-Do Sport
Afbeelding
IJspret voor elk kind: gratis schaatsclinics op Vechtsebanen ‘Samen Schaatsen Elfstedentoer’ Sport
Afbeelding
Oude sportspullen inleveren voor Sportspullenbank Stichtse Vecht Ondernemend
Afbeelding
Afsluiting parallelbaan A12 richting Arnhem van Utrecht knooppunt Oudenrijn tot Hoograven; 2 - 4 december 2022 Gemeente
Afbeelding
Routenetwerken in Utrecht voor fietsen, wandelen en varen opnieuw gewaarborgd Nieuws
Afbeelding
HOV-C en Stage Skills spelen: Mamma Mia! Vrije tijd
Afbeelding
Huib van Essen gekozen als lijsttrekker GroenLinks Provincie Utrecht Nieuws
Afbeelding
Meepraten over toekomst Beurskwartier in Utrecht Nieuws
Afbeelding
Jubileumconcert Zolderkoor met veelzijdige optredens Lezersnieuws