Afbeelding

Mentale gezondheid jongvolwassenen regio Utrecht nog steeds onder druk

Nieuws

REGIO > Een op de vijf jongvolwassenen ervaart matige of ernstige psychische klachten, en bijna een kwart is ernstig eenzaam. Daarnaast zien we veel suïcidegedachten bij deze groep. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. Het gaat in het onderzoek om 16 tot en met 25-jarigen woonachtig in de regio Utrecht.

Vooral vrouwen last van psychische klachten en eenzaamheid
Meer dan de helft van de jongvolwassenen die deel hebben genomen aan het onderzoek ervaart psychische klachten. Dit geldt vooral voor vrouwen. In de meeste gevallen gaat het om lichte klachten, en een op de vijf heeft matige of ernstige klachten. Ook eenzaamheid komt veel voor; bijna twee derde van de deelnemende jongvolwassenen is eenzaam en bijna een kwart voelt zich sterk eenzaam. Eenzaamheid komt het meest voor bij praktisch opgeleide jongvolwassenen (voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo of mbo-niveau 1), vrouwen en alleenwonenden. Daarnaast heeft 31% in de 12 maanden voor het invullen van de vragenlijst een enkele keer tot heel vaak suïcidegedachten gehad. Ten opzichte van 2021 is de mentale gezondheid wel iets verbeterd; de groep met ernstige psychische klachten is gedaald van 11% in 2021 naar 8% in 2022 en minder jongvolwassenen zijn matig eenzaam.

Impact corona
We kunnen niet zeggen in welke mate de druk op de mentale gezondheid te maken heeft met de coronaperiode. Toch blijkt dat deze periode zeker impact had op de mentale gesteldheid van een groot deel van deze doelgroep. We zien namelijk dat 14% nog last heeft van een of meer meegemaakte corona gerelateerde gebeurtenissen, bijvoorbeeld in quarantaine gaan, het doormaken van corona of een ziekte, of het overlijden van een naaste. Ruim 65% van de jongvolwassenen had tijdens de coronaperiode hulp of steun nodig, met name omdat zij niet lekker in hun vel zaten. De impact is niet alleen negatief; 46% geeft aan zowel positieve als negatieve gevolgen te hebben ervaren.

Zorgen
GGD regio Utrecht maakt zich zorgen. Directeur Carola Koper: “We wisten al dat de mentale gezondheid van de jongvolwassenen onder druk staat en dat corona impact had. We zien nu ook dat het herstel langzaam gaat. Daarmee is de mentale gezondheid een probleem dat structureel aandacht nodig heeft. Deze cijfers kunnen helpen om meer inzicht te krijgen in specifieke groepen. Op basis van deze cijfers gaan we in gesprek met gemeenten en professionals om te duiden en te adviseren zodat dit kan bijdragen aan het maken van beleid, juist voor deze jongvolwassenen.

Landelijk onderzoek
De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is een landelijk onderzoek waaraan GGD regio Utrecht heeft meegewerkt. Het is een extra onderzoek om inzicht te krijgen in de impact van de coronacrisis op de gezondheid, welbevinden en leefstijl van 16 tot en met 25-jarigen. In het voorjaar en de zomer 2022 hebben meer dan 7.100 jongvolwassenen, wonend in de regio Utrecht, een online vragenlijst ingevuld over hun gezondheid, welbevinden en leefstijl. De jongvolwassenen zijn geworven via advertenties op sociale media en via offline kanalen.

Gesprekken met jongvolwassenen
Ter verdieping en om resultaten van het vragenlijstonderzoek beter te begrijpen, is aanvullend onderzoek uitgevoerd onder jongvolwassenen in groepsgesprekken en individuele interviews. De resultaten van dit aanvullende onderzoek worden in mei van dit jaar gepubliceerd.

Meer informatie over het onderzoek
De volledige rapportages van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 zijn te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD regio Utrecht: https://ggdru.buurtmonitor.nl/dashboard/dashboard/jongvolwassenen. Hierin staan ook resultaten over rondkomen, vertrouwen in de toekomst, stress, middelengebruik en beweging.

Netwerk GOR
De GGD’en voerden de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 uit in het kader van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 (officieel de integrale gezondheidsmonitor COVID-19). Hierbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum; samen het Netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor.

Afbeelding
Buitenplaats Doornburgh presenteert nieuwe concertreeks STEK Vrije tijd
Afbeelding
Weekmarkt Breukelen deelt uit aan de klanten Ondernemend
Afbeelding
Na 55 jaar stopt kapster Fieke de Jong in Breukelen Ondernemend
Afbeelding
Tickets voor De Buurtcamping Utrecht 2023 zijn nu te koop! Lezersnieuws
Afbeelding
Bloedneuzen en tanden door de lip bij het ouderkindcafe in Dorpshuis Harmelen Vrije tijd
Afbeelding
Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan De Ronde Venen Meer ruimte en aandacht voor fietser en OV Nieuws
Afbeelding
Feestelijke start publiciteitscampagne dagactiviteitencentra AxionContinu Ondernemend
Afbeelding
Ondernemers Stichtse Vecht zijn bezorgd over invoeren betaald parkeren Nieuws
Afbeelding
Grote veiligheidsoefening in stationsgebied Utrecht Nieuws
Afbeelding
Hockeymeiden van team MO12-3 Fletiomare kampioen Sport
Afbeelding
Provincie vervangt duiker onder de Meerndijk (N228) in De Meern Gemeente
Afbeelding
Start inspraak ontwerp-peilbesluit en projectplan Kockengen, ook nieuwe Stuw met vispassage Nieuws
Afbeelding
Nieuwe woonwijk Het Oosterland aan de rand van Mijdrecht stap dichterbij Ondernemend
Afbeelding
Stichting Vrienden van De Roef bestaat 10 jaar Nieuws

Vrije tijd

Sport

Ondernemend

Lezersnieuws