Afbeelding
Gemeente Utrecht

Utrecht Overvecht: stap voor stap vooruit

Nieuws

UTRECHT > Het gaat steeds wat beter met Utrecht Overvecht. Het aantal werkloosheids- en bijstandsuitkeringen is gedaald, er is minder jeugdoverlast, het aantal jongvolwassenen met een startkwalificatie is gegroeid en ook de ervaren gezondheid is – zowel bij kinderen als volwassenen – toegenomen. Tegelijkertijd wordt de vooruitgang niet door alle bewoners gezien en gevoeld en blijven de verschillen met andere wijken in Utrecht groot. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage ‘Samen voor Overvecht’, die jaarlijks verschijnt.

Rachel Streefland, als wethouder verantwoordelijk voor ‘Samen voor Overvecht’: “Een belangrijke onderliggende conclusie is dat de integrale wijkaanpak –  waarbij we samen met betrokken partners werken aan de leefbaarheid en veiligheid van Overvecht – onze continue en langdurige inzet vraagt.” 

Wijkpaanpak ‘Samen voor Overvecht’: ongelijk investeren voor gelijke kansen

In 2019 is ‘Samen voor Overvecht’ van start gegaan. Het Rijk, de provincie Utrecht en het VSB-Fonds ondersteunen de wijkaanpak ‘Samen voor Overvecht’ met extra middelen. Daarnaast is een wijkcoalitie gevormd met bewoners en een groot aantal partijen, variërend van de gemeente en woningcorporaties tot jongerenwerk, de politie, ondernemers en FC Utrecht.

Alle betrokken partijen werken samen aan de realisatie van vijf ambities: plezierig wonen in een meer gemengde wijk, versterken van het perspectief voor de jeugd, veilige buurten, dichtbij en op maat organiseren van zorg en ondersteuning en het stimuleren van meedoen en ondernemen. Streefland: “Met de wijkaanpak ‘Samen voor Overvecht’ investeren we in gelijke kansen. Door extra geld en aandacht aan Overvecht te besteden, willen we de woon- en leefomgeving verbeteren en zorgen voor een meer kansrijke toekomst voor inwoners van Overvecht – met name ook jongeren.”

Voortgangsrapportage en monitor

Ieder jaar worden de resultaten van de wijkaanpak in beeld gebracht in een voortgangsrapportage en monitor. Dit jaar bestaat de voortgangsrapportage uit twee delen: een kerndeel en een verdieping. De verdieping bestaat grotendeels uit bijdragen van partners in de wijk. Streefland: “Van voetballer Redouan El Yaakoubi en Samen Krachtig tot de Voedseltuin Overvecht: hun inbreng is terug te vinden in de verdieping van de rapportage. Het toont de kracht van oplossingen die we klein en dichtbij de bewoners zélf organiseren.”

Uit de voortgangsrapportage en monitor blijkt onder meer dat:

Het aantal werkloosheidsuitkeringen daalde van 560 in juni 2020 tot 260 in juni 2022.

Het aantal bijstandsuitkeringen daalde met 8% voor Overvecht als geheel: van 2.860 naar 2.620.

Het aantal banen groeide met 3% tussen 2021 en 2022; het gaat dan vooral om ZZP’ers.

Het aandeel jongvolwassenen met een startkwalificatie nam toe,van 87,5% in 2021 naar 88,6% in 2023.

Het bereik van de voorschool ismet 80% het op één na hoogste van Utrecht (waar het bereik in de afgelopen jaren nog achterbleef bij het Utrechts gemiddelde).

De ervaren gezondheid van kinderen en volwassenen in Overvecht nam toe; zo nam de als ‘goed’ ervaren gezondheid van kinderen in de leeftijd van tien tot twaalf jaar toe van 79% in 2019 naar 90% in 2021.

Het aantal politieregistraties van jeugdoverlast in Overvecht daalde met 14%, waarmee de jeugdoverlast op het laagste niveau sinds 2017 uitkomt. Het percentage (unieke) jeugdige verdachten, aangehouden in Overvecht, daalde naar 0,9%, waarmee het nagenoeg gelijk is aan het Utrechts gemiddelde.

Streefland: “Wat de rapportage ook duidelijk maakt, is dat we slim proberen te combineren. Neem de renovatie van de hoge flats uit de jaren ’60; die hebben we aangegrepen op ook andere vraagstukken aan te pakken. De corporaties en andere betrokken partners uit de coalitie zijn letterlijk langs de deuren gegaan, niet alleen om de bewoners te informeren over de renovatie maar ook om zicht te krijgen op wat zich áchter de voordeur afspeelt.” Dat deze ‘sociale renovatie’ werkt, blijkt uit de voortgangsrapportage. Woningcorporaties Woonin en Portaal verwezen in 2022 ongeveer 130 bewoners door naar sociale partners voor hulp op maat: door de samenwerking komen deze mensen (eerder) op de radar en kunnen sneller worden geholpen.

Streefland benadrukt dat de wijkaanpak zich ook richt op Overvecht veiliger maken. “De ambitie is om jongeren te helpen het goede pad te kiezen en jongerenoverlast tegen te gaan. Daarnaast willen we ondermijnende criminaliteit tegengaan door de norm te herstellen en de maatschappelijke weerbaarheid te vergroten. Ook het tegengaan van polarisatie en radicalisering is belangrijk in de wijkaanpak.”

Tegelijkertijd laten de rapportage en monitor zien dat er nog grote uitdagingen liggen:

Ondanks de lichte toename van het aandeel startkwalificaties in Overvecht tot 88,6%, blijft het verschil met het Utrechts gemiddelde (93,5%) groot.

Het aantal mensen in de bijstandsuitkering is – hoewel gedaald – nog altijd bijna drie keer zo groot als het stedelijk gemiddelde. 

Zo’n 30% van de Overvechtse huishoudens leeft op of onder de armoedegrens, ten opzichte van gemiddeld 14% in Utrecht.

Op verschillende gebieden scoren jongvolwassenen ongunstig ten opzichte van het Utrechts gemiddelde, bijvoorbeeld op eenzaamheid, ervaren discriminatie en mentale gezondheid.Van de volwassenen in Overvecht heeft 72% een goed ervaren gezondheid, in Utrecht is dit gemiddeld 83%.Ook zijn er zorgen over de gevolgen van de koopkracht- en energiecrisis voor de bestaanszekerheid van Overvechters.

“Als we alles tegen elkaar afzetten kunnen we concluderen dat we een positieve beweging zien in Overvecht”, zegt Streefland. “Tegelijkertijd blijven er flinke uitdagingen. Voor ons is duidelijk dat we de wijkaanpak onverminderd moeten voortzetten, bovenop onze reguliere inzet.”

Hier vindt u de volledige voortgangsrapportage en monitor en bijpassende infographic.  

Vervolg

Op basis van de voortgangsrapportage en monitor zien de gemeente en betrokken partners dat meer focus nodig is op zaken die nu al extra inzet vergen. Er wordt een groter deel van het beschikbare budget geïnvesteerd in bestaanszekerheid en perspectief van bewoners – met name jongeren. Daarnaast wordt extra ingezet in op armoede- en schuldenaanpak, op het begeleiden van mensen zonder baan naar passend werk en hulp aan jongeren bij het zoeken naar een goede stageplek of werk.

Afbeelding
De Nacht van de Nacht 2023 duistere, duurzame belevenis Dit is er in provincie Utrecht te doen zaterdag 28 oktober Nieuws
Afbeelding
Meld een project of organisatie aan voor de Mantel van Sint Maarten. Lezersnieuws
Afbeelding
Ruim 13.000 deelnemers genieten van Singelloop Utrecht Sport
Afbeelding
Tentoonstelling Geloof in Beeldhouwkunst René van Seumeren 1923-1989 in Vechtstreekmuseum Vrije tijd
Afbeelding
25 jaar cultuur in 25 jaar Leidsche Rijn met optredens, gasten, muziek, filmpjes en cultquiz Nieuws
Afbeelding
Jeugdweekend Koninklijke Biltse Harmonie / Muziekvereniging De Bazuin / Muziekvereniging Aurora op het Jeugdjournaal Lezersnieuws
Afbeelding
Kindcentrum Haarzicht op bezoek bij de broederschap Lezersnieuws
Afbeelding
Alles voor het slapen bij de Matrassenstad Ondernemend
Afbeelding
Leerlingen van obs Vleuterweide tonen trots hun nieuwe uitdagende schoolgebouw en plein Nieuws
Afbeelding
Extra Actie op de Yaris Cross bij Toyota van Ekris Maarssen! Ondernemend
Afbeelding
Smullen van poffertjes bij de poffertjeskraam Ondernemend
Afbeelding
De Goud Inkoop Bus staat er weer Ondernemend
Afbeelding
Provinciale Staten doen zondag mee met Singelloop in Utrecht Sport
Afbeelding
Provinciale Staten bezoeken oude kaasfabriek en TechnoHUB in Woerden Nieuws